Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Steensma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam en Adres
  • Contactgegevens (telefoonnummers, e-mail-adressen)
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of mondeling
  • Beelden van beveiligingscamera’s in de winkel

Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@juwelier-steensma.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Steensma verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘Uitvoering van een overeenkomst’ voor de volgende doelen:

  • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie (a)
  • Het afhandelen van bestellingen en reparaties (b)
  • Het bieden van klantenservice, het vervullen van garantieverplichtingen, het afhandelen van klachten en verzoeken (c)

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Steensma geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Steensma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

  • Naam en adres > bewaartermijn van drie jaar > uitvoering van overeenkomst > doel (a), (b) en (c) – Contactgegevens > bewaartermijn van drie jaar > uitvoering van overeenkomst > doel (a), (b) en (c) 
  • Overige persoonsgegevens > bewaartermijn van drie jaar > uitvoering van overeenkomst > doel (a), (b) en (c)  En/of zolang als u klant bent bij Steensma of interesse blijft tonen in de producten en diensten van Steensma. 
  • Beelden beveiligingscamera’s  > bewaartermijn van drie weken  > beveiliging en opsporing.

Delen van persoonsgegevens met derden

Steensma verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Steensma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Steensma gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Steensma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@juwelier-steensma.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Steensma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Steensma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@juwelier-steensma.nl.

 

Deze privacy verklaring is voor het laatst herzien op 12 februari 2023

Inhoudsopgave

Ik zoek voor
Ik zoek voor
Type sieraad
Type sieraad
Meer categorieën
Materiaal
Materiaal
Kleur band
Kleur band
Meer kleuren
Kleur wijzerplaat
Kleur wijzerplaat
Merk
Merk
Meer merken